Weissmahr Béla

1929. szept. 9. Bp. Nyelv: magyar. SJ 1947. aug. 14. Bp. Psz. 1958. aug. 22. Maastricht. F. 1964. aug. 15. 4 fog. prof. †2005. ápr. 28. München.

Katolikus-evangélikus vegyes felekezetű családban született. Bp.-en az érseki gimnáziumban érettségizett; a Manrézában kezdte szerzetesi életét. A kétéves próbaidő vége felé ő is megkísérelte, hogy Nyugatra szökjön, de a határon elfogták, és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után 1950-ben, mint a szerzetesek többségét, Pécsről őt is elhurcolták. Ősztől két évig a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanulhatott, ahonnan állami nyomásra eltávolították. Kitanulta a marós szakmát. 1954-től a bp.-i Hittudományi Akadémián hivatalosan is folytathatta tanulmányait. 1956. november 25-én elhagyta az országot, és a hollandiai Maastrichtban fejezte be teológiai tanulmányait. Ott szentelték pappá 1958-ban. Maastrichtban az újskolasztikus bölcseleti és hittudományi tanoktól eltérő irányzatot ismert meg, ahol Hegel filozófiájával hozták kapcsolatba a keresztény tanokat. Holland nyelvismerete miatt Indonéziába került teológiatanárnak, ahová, mint volt gyarmatra, nem engedtek be hollandokat. Odaérkeztekor, 1960-ban elvégezte a harmadik próbaévet. 1961–7-ben Yogyakartában teológiát tanított. 1968–71-ben Rómában az első két évben teológiai doktorátusra készült, majd a római Német–Magyar Kollégium tanulmányi főnöke lett. 1973-ban doktorált a római Pápai Gergely Egyetemen Gottes Wirken in der Welt című dolgozatával. Vezető tanára, Alszeghy Zoltán, nehezen barátkozott meg a dolgozat teológiai irányával. 1972-től a Müncheni Filozófiai Főiskolán tanított ontológiát és filozófiai istentant. 1978–86 között a külföldi magyar tartományfőnök helyettese is volt. 1990-ben, a fordulat után, hazatért. Hódmezővásárhelyen volt a rendi újoncok mestere, valamint a szegedi szemináriumban tanított bölcseletet. 1995–6-ban csak Münchenben tanított. 1997-től haláláig a tanév java részét Szegeden töltötte, de kijárt Münchenbe is. Szegeden három évig a tanítás mellett a szeminaristák lelkiatyja is volt. Részt vett a Teológiai Kiskönyvtár sorozat szerkesztésében. Több könyvet írt. Az Ontológia és a Filozófiai istentan magyarul is megjelent. Tanulmányait főleg német szakfolyóiratokban publikálta. Magyar nyelven a Mérleg, a Szolgálat, a Távlatok és a Vigilia közölt tőle cikkeket. Nagyon megbecsült egyetemi tanár volt. Alapos, ismeretekben gazdag és önálló gondolkodásával tűnt ki. Mellette keresett lelkiatya és lelkigyakorlat-vezető volt.

M: A zsinat mérlege. Róma, 1968; Gottes Wirken in der Welt. Frankfurt/M., 1973; Bevezetés az ismeretelméletbe. Róma, 1978; Isten léte és mivolta. Róma, 1980; Natürliche Phänomene und Wunder. Freiburg im Br., 1982; Ontologie. 2. kiad. 1991; Ontológia. Bécs–Bp., 1992; Philosophische Gotteslehre. 2. kiad. Stuttgart, 1994; Filozófiai istentan. Bécs–Bp., 1996; A világ különböző tájain. MJV II. 266–86; Die Wirklichkeit des Geistes. Stuttgart, 2006. Ir: Hetényi Varga II. 384–6; MJTN 248–9; Pálos 195; Borbándi 675; Zimányi Á.: A Vigilia beszélgetése Weissmahr Bélával. Vigilia 1997. június. 470–4; Boór J.: Weissmahr Béla. ProvH 91. (2005. május–június) 45–7.született: 1929-09-9, Bpbelépés: 1947-08-14, Bpfogadalom: 1964-08-15, 4 fog. prof.papszentelés: 1958-08-22, Maastrichtmeghalt: 2005-04-28, Münchenbeszélt nyelvek: magyar