Weninger Sándor

1813. febr. 13. Rothaus. Nyelv: német. SJ 1832. aug. 12. Psz. 1843. Róma. F. 1850. aug. 15. 4 fog. prof. †1896. nov. 21. Kalocsa.

1832-ben lépett be a Társaságba. 1841-ben Nowy Sandecben kezdte el a teológiai tanulmányokat, melyeket 1843-ban Innsbruckban, a következő évben Rómában folytatott. 1843-ban szentelték pappá. 1846–8-ban Innsbruckban a nemesi kollégium igazgatója volt. 1849–51-ben az ausztriai Unterinntal-Kirchbergben lelkipásztorkodott. 1852–3-ban Szatmárnémetiben volt német hitszónok. A következő évben Nagyszombatba került házgondnoknak és gazdasági főnöknek. 1855–60 között Pozsonyban volt hitszónok. Onnan Kalocsára került alapító rektornak. 1867–78-ig Pozsonyban volt ünnepi szónok és keresett lelkipásztor. 1879-től három évig Szatmárnémetiben működött házfőnökként és konviktusi igazgatóként, ahonnan visszakerült régi helyére Pozsonyba. 1891-től Bp.-en volt házi lelkiatya. Kalocsán halt meg 1896-ban. Weninger az új Jézus Társasága magyarországi újratelepülésének előkészítésében és keresztülvitelében elsőrangú szerepet játszott. A szatmárnémeti, nagyszombati, pozsonyi és kalocsai rendházak első atyái közé tartozott. Mellette keresett hitszónok és lelkipásztor volt egész életében.

M: Mai-Monat. Regensburg, 1878; Die Wunder in Marienpredigten in Lourdes. Regensburg, 1878. Ir: Cat. Def. I. 8.861; MJTN 249; Tóth 40; Rosty K.: Weninger Sándor SJ. A Kalocsai Gimnázium Értesítője 1897. 36–8; Magyar Jezsuiták 187–94; KK 142–3; Kerkai 131; Bóta E.: P. Weninger Sándor. Jezsuita Történeti Évkönyv (1942) 488–9; Petruch II. 304–5.született: 1813-02-13, Rothausbelépés: 1832-08-12fogadalom: 1850-08-15, 4 fog. prof.papszentelés: 1843-0-0, Rómameghalt: 1896-11-21, Kalocsabeszélt nyelvek: német