Wesselényi (Vesseleny) Miklós

1608. febr. 14. Trencsénteplic. Nyelv: magyar. SJ 1626. aug. 27. Leoben. Psz. 1637. Graz. F. 1643. júl. 31. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1666. márc. 4. Besztercebánya.

Trencsénteplicen született, Leobenben lépett be a Társaságba. A próbaidő után 1629–31-ben Grazban tanult bölcseletet. A következő évben Nagyszombatban grammatikát tanított. 1633–6-ban szintén Grazban volt teológus. 1637-ben szentelték pappá. Ebben az évben végezte Leobenben a harmadik próbaévet. 1638–43 között Nagyszombatban három évig bölcseletet, egy-egy évig kontroverziát és kazuisztikát tanított, és egy évig a Szent Adalbert-szeminárium főnöke volt. 1644-ben Szendrőn misszionáriusként működött. 1645–8-ig Pozsonyban rektor és a nyomda igazgatója volt. 1649-ben Nagyszombatban a konviktust vezette. 1650–4-ben Kassán a házfőnök, 1655–6-ban Nagyszombatban a házi lelkiatya hivatalát látta el. 1657–62-ig Kassán a szeminárium igazgatója volt. 1663–4-ben Trencsénben lakott betegen, majd 1665-ben újra Kassára került a szemináriumba, de a következő év elején Besztercebányán meghalt.

M: Triplex Philosophia Rationalis, Naturalis et Metaphysica. Nagyszombat, 1640. Ir: CPA II. 788; So VIII. 615–6.született: 1608-02-14, Trencsénteplicbelépés: 1626-08-27, Leobenfogadalom: 1643-07-31, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1637-0-0, Grazmeghalt: 1666-03-4, Besztercebányabeszélt nyelvek: magyar