Zborovszky Ferenc

1888. szept. 19. Eperjes. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1907. szept. 8. Nagyszombat. Psz. 1916. aug. 24. F. 1928. ápr. 10. †1955. ápr. 10. Pannonhalma.

Eperjesen született, Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaidő után 1910–1-ben Pozsonyban, 1912-ben Innsbruckban bölcseletet tanult. 1913-ban Kalocsán matematikát tanított. 1914–7-ben az angliai Hastingsben tanult teológiát. 1916-ban szentelték pappá. 1918-ban Nagyszombatban végezte a harmadik próbaévet. 1919-ben Bp.-en természetrajz–földrajz szakon államvizsgára készült. 1920-ban a belgiumi Tournai-ban volt konviktusi felügyelő. Két év múlva hazatérve letette az államvizsgát. 1923–30 között a pécsi kollégiumban tanított szakterületén, de bölcseletet is. 1931–2-ben Bp.-en közgazdaságtant tanult, amit további két évig a nagykapornaki birtokon gyakorlattal is kiegészített. 1937–8-ban Isztambulban magyar munkások lelkipásztora volt. 1939–40-ben lelkigyakorlatokat vezetett, és írással is foglalkozott a bp.-i Manrézában. 1941–3-ban a szegedi szemináriumban, 1944-ben a kassai főiskolán tanított bölcseletet. A háború utáni első években Prágában elérte, hogy Kassáról kiadták a volt bölcsészeti főiskola könyvtárát Magyarországnak. A háború után Bp.-en a tartományi központban kisegítő volt. 1950-ben újra Szegedre került, ahonnan 1950-ben őt is elhurcolták. A feloszlatás után egy évig Bp.-en lakott nővérénél, majd 1951 végén bekerült a pannonhalmi szociális otthonba.

M: La poète hongrois Alexandre Petőfi. Pécs, 1923; Az őskor embere, kultúrája és vallása. Bp., 1926; Isten felé. Bp., 1928; Keresztény bölcselet. 2 k. Bp., 1928–32; A keresztény család. Pécs, 1929; Isten országa mibennünk. Bp., 1940. Ir: Cat. Def. I. 26.752; F-V 25; PÁL 195; MJTN 252–3; Tóth 40; Zborovszky Ferenc SJ. Katolikus Lexikon. IV. Szerk. Bangha B. Bp., 1933. 503.született: 1888-09-19, Eperjesbelépés: 1907-09-8, Nagyszombatfogadalom: 1928-04-10papszentelés: 1916-08-24meghalt: 1955-04-10, Pannonhalmabeszélt nyelvek: szlovák