Zimányi János

1802. okt. 19. Gyöngyös. SJ 1823. okt. 7. Stara Wieś. F. 1839. aug. 15. †1879. nov. 10. Szatmárnémeti.

Már gyermekkorában nagy hatással volt rá Loyolai Szent Ignác tanítása, ezért amikor lehetősége nyílt, jelentkezett a Társaságba. A Társaság második korszakának első novíciusai közé tartozott, a noviciátust a galíciai Stara Wieśben végezte. Tanulmányai befejeztével, a harmadik probáció után Grazba került, ahol három évig a kollégiumban tanított, majd 1838-tól a forradalom kitöréséig a linzi Freinbergen működő jezsuita kollégiumban matematikát és természettant oktatott, és megalapította a fizikai szertárt. 1852-ben az újra megnyílt linzi kollégiumban spirituális lett. Mivel 1853-ban Magyarországon is újra megindult a Jézus Társasága működése, 1856-ban hazatért. Előbb spirituális, majd házfőnök volt Nagyszombatban. 1866–9 között a pozsonyi kollégium rektora volt. 1870-től Szatmárnémetiben működött, 1871–8 között házfőnökként.

Ir: MJTN 254; Magyar Jezsuiták 15–7; JRH 40; Az első elindul. P. Zimányi János. Cor Unum 40. (1954. július–augusztus) 88; Petruch I. 68.született: 1802-10-19, Gyöngyösbelépés: 1823-10-7, Stara Wieś.fogadalom: 1839-08-15meghalt: 1879-11-10, Szatmárnémeti