Zolch(n)er János

1733. nov. 11. Nagyszeben. Nyelv: német. SJ 1749. okt. 18. Bécs. Psz. 1763. Bécs. F. 1767. febr. 2. 4 fog. prof. Szakolca. †1769. febr. 28. Szakolca.

Nagyszebenben született, Passauból Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után Szakolcán elvégezte a tanárképzőt. 1753–4-ben Grazban tanult bölcseletet. 1755-ben Bécsben szentírási görög és héber nyelvet tanult a jezsuita tanárképző kurzuson. 1756–8-ban Passauban, majd egy-egy évig Leobenben és Pécsett tanított. 1761–4-ben teológiát tanult Bécsben. 1763-ban szentelték pappá. 1765-ben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1766-tól haláláig görög nyelvet tanított a szakolcai tanárképzőben.

Ir: Nom. III. 1910; Po Magyar 753; Weiser 358–60, 53–4.született: 1733-11-11, Nagyszebenbelépés: 1749-10-18, Bécsfogadalom: 1767-02-2, Szakolca, 4 fog. prof.papszentelés: 1763-0-0, Bécsmeghalt: 1769-02-28, Szakolcabeszélt nyelvek: német