Zsíros Ferenc

1879. ápr. 11. Cegléd. Nyelv: magyar. SJ 1908. júl. 21. Nagyszombat. Psz. 1904. jún. 19. Innsbruck. F. 1922. aug. 15. 4 fog. prof. †1961. aug. 17. Pannonhalma.

Cegléden született, világi papként lépett be Nagyszombatban a Társaságba. A két próbaév után Pozsonyban egy évig a bölcseletet ismételte. 1911–2-ben Szatmárnémetiben volt a konviktus felügyelője, majd egy évig Kalocsán tanított. 1915–6-ban Innsbruckban még teológiát tanult. A következő évben Bécs-Lainzban végezte a harmadik próbaévet. 1918-tól tíz évig Kalocsán dolgozott főleg adminisztratív munkakörökben. Átvette a Hírnök szerkesztését, amit annak megszűnéséig, 1944-ig megtartott. 1927-ben került Bp.-re, és megkezdte életművét, a Jézus Szíve tisztelet terjesztését. Ekkor lett az Imaapostolság országos titkára, amelyet 1936-ban a Jézus Szíve Szövetség vezetése váltott fel. 1926–44 között szerkesztette A Szív hetilapot és 1927–44-ig a Mária Kertet is. 1944-től a szerzetesrendek feloszlatásáig Hódmezővásárhelyen volt házfőnök és plébános. Azután a pannonhalmi szerzetesi szociális otthon első lakói közé tartozott. Az intézmény élén az államtól kinevezett gondnok állt, de az úgynevezett belső ügyek, például a miserend intézésére az otthon tagjai által választott egyházi vezető volt hivatva. Kezdetben ő volt, aki nagyon sokat tett azért, hogy az otthon lakói a rendi, vérmérsékleti, műveltségi különbségek ellenére viszonylag békességben éljenek a három-négy fős szobákban. Pannonhalmán halt meg nyolcvankét éves korában.

M: Kempis Tamás Krisztus követése. Bp., 1922; A Jézus Szíve-szövetség. Bp., 1927; A Jézus Szíve Szövetség katekizmusa. Bp., 1931; Elmélkedés Jézus szenvedéséről. Bp., 1934; Jézus élete. Bp., 1934; Életforrás. Bp., 1938; A Jézus Szíve Szövetség kis kézikönyve. Bp., 1939. Ir: Cat. Def. I. 28.919; F-V 26; MJTN 255; Tóth 40; Pákay Zs.: Zsíros Ferenc. JTÉ (1942) 483; Borbándi 578; Miklósházy 56.született: 1879-04-11, Ceglédbelépés: 1908-07-21, Nagyszombatfogadalom: 1922-08-15, 4 fog. prof.papszentelés: 1904-06-19, Innsbruckmeghalt: 1961-08-17, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar