Illei János

1725. máj. 3. Komárom. Nyelv: magyar. SJ 1743. okt. 17. Trencsén. Psz. 1757. Nagyszombat. F. 1761. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1794. jan. 24. Komárom.

Komáromban született, de Kőszegről lépett be a trencséni újoncházba. A két év próbaidő után 1746-ban Szakolcán elvégezte a tanárképzőt. A következő évben Gyöngyösön grammatikát tanított. A bölcseleti tanulmányok végzésére 1748–50 között Nagyszombatba került. Utána újra egy-egy évig Gyöngyösön, Kolozsváron és Egerben tanított középiskolában. 1754–7-ben a teológiai tanulmányokat is Nagyszombatban végezte. Már itt kitűnt szónoki képessége. 1755-ben a Szeplőtelen Fogantatásról és a következő évben Szent Ignácról tartott ünnepi szentbeszédei nyomtatásban is megjelentek. A harmadik próbaévre Besztercebányára került. Utána két évig Székelyudvarhelyen grammatikát és retorikát, Kolozsváron etikát, két évig Budán bölcseletet, majd egy-egy évig Győrben kontroverziát, Nagyszombatban hitszónoklatot és Kassán kontroverziát tanított. 1767-től a Társaság feloszlatásáig Kolozsváron a szeminárium igazgatója volt. Utána Budán tanított retorikát, és 1780-ban Komáromba vonult vissza.
Kiterjedt irodalmi tevékenységet folytatott. 1766-ban kiadta magyar fordításban Boëthius öt könyvét a Filozófiának vagy-is Böltseségnek Vigasztalásáról címmel. Irodalmi jelentősége főleg magyar nyelvű iskolai színdarabjaiban áll. 1767-ben Kassán jelent meg a történelmi tárgyú Salamon, a Ptolomeus és az olasz Metastasiótól fordított Titus. Latin nyelvű, bibliai tárgyú darabjainak gyűjteménye Ludi tragici in Academia Budensi címmel Komáromban jelent meg 1791-ben. Legsikerültebb műve azonban a Tornyos Péter, Molière Úrhatnám polgár című színdarabjának átdolgozása (Komárom–Pozsony, 1789), melyet még a 20. században is többször előadtak.

M: Vindiciae Mariani Conceptus. Nagyszombat, 1755; Panegyricus Divo Ignatio dictus. Nagyszombat, 1756; Assertiones ex universa philosophia. Buda, 1763; Anitius Manlius Torkvátus Szeverinus Boetiusnak V. Könyve a Filozófiának vagy-is Böltseségnek Vigasztalásáról. Kassa, 1766; Salamon, Ptolemeus és Titus, három szomorú Játék. Kassa, 1767; Tornyos Péter. Komárom–Pozsony, 1789; Külömb féle válogatott Elme-futtatások. 2 k. Pozsony, 1790; Ludi tragici in Academia Budensi. Komárom, 1791; P. Vanier: Praedium rusticum. Fordítás. Kassa, 1794; Alszeghy Zs.: Jezsuita iskoladrámák. Bp., 1992. 299–499. Ir: LKKOS 561; MAMŰL IV. 269–70; MÉL I. 770; MKL V. 224; Nom. II. 627; Pe 1166; Petrik 1712–1860/II; Po III/2 10486–94; So IV. 552–3; St 155; Zelliger 188–9; Alszeghy Zs.: Illei János élete és írói működése. Nagyszombat, 1908; Pál A.: Illei János nyelvújítása. Magyar Nyelvőr 40. (1911) 174; Pintér J.: Illei János. A magyar irodalom története. I. Bp., 1938. 535–7; Illei János. A magyar irodalom története 2. Bp., 1964. 586–7; Nagy P. Magyar drámaírók, 16–18. Bp., 1981; Takács 11; Sztasko Vörös I.: Illei János, a fordító és a drámaíró. ItK 103. (1999), 128–42; L. Vicidomi: Molière nel dramma scolastico ungherese: il „Tornyos Péter” di János Illei. Napoli, 1992; A. Di Francesco–A. Quarantotto: Papok és garabonciások. A magyar színház születése. Miskolc, 2000, 368–86.született: 1725-05-3, Komárombelépés: 1743-10-17, Trencsénfogadalom: 1761-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1757-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1794-01-24, Komárombeszélt nyelvek: magyar