Jabróczky Pál

1720. jan. 15. Nagyida. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1739. okt. 20. Trencsén. Psz. 1750. Nagyszombat F. 1754. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1783. Nagyida.

Kassáról bölcsészdoktorként lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Trencsénben egy, Zsolnán két és újra Trencsénben egy évig tanított. 1747–50 között Nagyszombatban végezte a teológiát, aminek végén pappá szentelték. Utána egy évig Liptószentmiklóson grammatikát tanított. 1752-ben Besztercebányán volt harmadik probációban, majd Zsolnán grammatikát tanított, és káplán volt a plébánián. A következő években főként tanárként működött. Kassán három évig héber nyelvet, Budán két évig bölcseletet, Nagyszombatban egy évig kontroverziát és Győrben három évig kánonjogot tanított. Ott 1763-ban a ház gazdasági ügyeit intézte. A következő két évben ugyanezt a hivatalt viselte Kassán. 1766-tól a Társaság feloszlatásáig (1773) Sárospatakon élt mint házfőnök, plébános és könyvtáros. Szülőhelyén halt meg tíz évvel később. A Szeplőtelen Szűzről teológus korában mondott ünnepi beszéde nyomtatásban is megjelent.

M: Vindiciae illibati Conceptus Mariani. Nagyszombat, 1748. Ir: Nom. II. 637; Pe 1086; So IV. 705; St 159.született: 1720-01-15, Nagyidabelépés: 1739-10-20, Trencsénfogadalom: 1754-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1750-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1783-0-0, Nagyidabeszélt nyelvek: szlovák