Jenamy Wilhelm

1726. ápr. 7. Bécs. Nyelv: német. SJ 1741. okt. 14. Bécs. Psz. 1755. Graz. F. 1759. aug. 15. 4 fog. prof. Graz. †1784. jan. 5. Graz.

Bécsben tizenöt éves korában lépett be a Társaságba. A próbaidő után Leobenben volt a tanárképzőben. 1745–7-ben Grazban tanult bölcseletet. Utána Leobenben két, Judenburgban egy évig tanított. 1751-ben Grazban matematikát, 1752–5-ben teológiát végzett. Judenburgban volt harmadik probációban. 1757–8-ban Bécsben grammatikát, utána egy-egy évig Bécsben és Leobenben görög nyelvet tanított. 1761-ben Nagyszombatban lelkipásztori munkát végzett. A következő évben Grazban, majd 1763–5 között Linzben matematikát és bölcseletet tanított. 1766-tól a Társaság feloszlatásáig Grazban a kontroverzia tanára volt. Továbbra is ott maradt, lelkipásztorként és főleg íróként működött dogmatikai, liturgikus és lelkiségi témakörökben.

M: Dies Dominica. Nagyszombat, 1755; Panegyricus occasione novae […] bibliothecae. Nagyszombat, 1761; Cultus religiosus Sabbathi christiani. Graz, 1766; Festa solemnia Domini. Graz, 1768; In Decalogum meditationes decem. Graz, 1772; Exercitia cultus divini. Graz, 1772; Enchiridion Meditationum. Graz, 1774; Dies Dominica. Graz, 1777; Ceremoniae Sacrificii Missae. Graz, 1778; Das betrachtete Herz Jesu. Graz, 1780. Ir: Nom. II. 658; Petrik 1712–1860/II; So IV. 189–90; St 162–3; Szi V. 476.született: 1726-04-7, Bécsbelépés: 1741-10-14, Bécsfogadalom: 1759-08-15, Graz, 4 fog. prof.papszentelés: 1755-0-0, Grazmeghalt: 1784-01-5, Grazbeszélt nyelvek: német