Olsavszki György

1708. febr. 29. Nagyolsva. Nyelv: szlovák, rutén. SJ 1728. nov. 17. Trencsén. Psz. 1741. F. 1746. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1780. Trencsén.

Nagyolsván született, Kassáról logikusként Trencsénben lépett be a Társaságba. A próbaidő után ugyanott grammatikát tanított. 1732–4-ben Nagyszombatban bölcseletet tanult. 1735-től egy-egy évig Eperjesen, Kassán és Trencsénben tanított középiskolában. 1738–41-ben Nagyszombatban tanult teológiát. 1741-ben szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik probációt. 1743-tól Gyöngyösön és Ungváron tanított egy-egy évig. 1745-ben Liptószentmiklóson volt misszionárius. 1746-ban Kolozsváron matematikát, 1747–9-ben Kassán bölcseletet, 1750-ben Egerben kontroverziát, 1751–2-ben Nagyszombatban kazuisztikát, 1753–4-ben Budán kazuisztikát és egyházjogot tanított. Ezzel befejezte tanári működését. 1755–7-ben Ungváron házgondnok, 1758–9-ben Zsolnán házfőnök és plébános, 1760-ban Kassán házgondnok volt. 1761–2-ben Lőcsén előbb a konviktust vezette, majd házgondnok lett. Ebben a minőségben szerepelt 1763-ban Trencsénben és a következő évben Szakolcán. 1765-ben Eperjesről plébániai feladatokat látott el és börtönlelkész volt. 1766–7-ben Ungváron házgondnokként működött. 1768–70-ben Lőcsén házi lelkiatya volt. 1771-től a feloszlatásig Trencsénben, valószínűleg gyenge egészséggel, a havi lelkipásztori megbeszéléseket vezette.

M: Theses proaemiales de naturae proprietatibus. Kassa, 1747. Ir: Nom. II. 1115; Pe 881; Petrik 1712–1860/VII; So V. 1911.született: 1708-02-29, Nagyolsvabelépés: 1728-11-17, Trencsénfogadalom: 1746-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1741-0-0meghalt: 1780-0-0, Trencsénbeszélt nyelvek: rutén