Orbán (Hefner) Miklós

1916. febr. 5. Bp. SJ 1934. aug. 14. Psz. 1944. jún. 25. Szeged. F. 1952. aug. 15. †1999. nov. 28. Hamilton.

Elemi iskoláit és a gimnázium első négy osztályát Bp.-en, a gimnázium ötödik és hatodik évét a váci piaristáknál, a hetedik és nyolcadik osztályt Kalocsán, a jezsuita gimnáziumban végezte. Rendi életének első két évét a zugligeti Manrézában töltötte mint novícius, az első fogadalma után klasszikus nyelveket tanult. Rendi filozófiai tanulmányait Bp.-en és Kassán végezte 1938–40 között. A következő tanévben Kalocsán volt intézeti nevelő. 1942–6 között a Szegedi Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait, 1944. június 25-én szentelte pappá Hamvas Endre püspök a szegedi dómban. Harmadik probációját ismét a zugligeti Manrézában töltötte. 1947–8-ban a szegedi jezsuita templomban volt lelkipásztor, majd a következő tanévben a pécsi Pius Gimnáziumban hittant tanított. 1949 telén kommunista nyomásra külföldre kényszerült, először Innsbruckban, majd Chieriben volt a menekült magyar jezsuita skolasztikusok spirituálisa. 1951–72 között vezette a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségét mint szerkesztő és bemondó. 1972-ben Kanadába került, ahol először Hamiltonban, majd Torontóban a magyar plébániákon volt lelkipásztor. Élete utolsó éveit a hamiltoni Szent Erzsébet Otthonban töltötte.

M: Kacor. Ifjúsági regény. Bp., 1948. Ir: MJTN 170; Aranymise. Orbán Miklós. ProvH 34. (1994. augusztus–szeptember) 31; Jaschkó B.: Orbán Miklós. Kanadai Magyarság 49. (1999) 4. Békési I.: P. Orbán Miklós SJ 1916–1999. ProvH 63. (1999. július–december) 44–47; Ádám J.: Orbán Miklós (1916–1999). MJV IV. 403; Szabó F.: Orbán és a Vatikáni Rádió. MJV IV. 403–404; Orbán M.: Jegyzet a Vatikáni Rádió Magyar tagozatáról (1931–1969). MJV IV. 405–8; MJN 224–225.született: 1916-02-5, Bpbelépés: 1934-08-14fogadalom: 1952-08-15papszentelés: 1944-06-25, Szegedmeghalt: 1999-11-28, Hamilton