Ugrin Béla

1919. máj. 22. Endrőd. SJ 1937. aug. 14. Bp. Psz. 1948. jún. 29. Szeged. F. 1976. dec. 29. †2011. szept. 25. Hamilton.

1937–40 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust és a retorikát, majd 1941–3-ban Kassán filozófiát hallgatott. 1944-ben Szatmárnémetiben volt magiszter. 1945–9 között Szegeden teológiát tanult, közben 1948-ban pappá szentelték. 1949-ben hagyta el az országot, először Münchenben volt ifjúsági lelkész a magyar menekültek között, majd 1952-ben ugyanitt végezte a terciát. Utána a kanadai magyar misszióba küldték, Courtlanden kezdte a munkáját a magyar emigránsok között, 1953–66-ig plébános volt. 1967–8-ban a kanadai Londonban az Isteni Ige Intézetben tanult, aztán egy évig káplán volt Torontóban. 1969–71 között újból Londonba került a magyar pasztorációba. 1972–94 között Vancouverben volt plébános. Nyugdíjas éveit a hamiltoni Szent Erzsébet Otthonban töltötte, itt és a magyar plébánián lelkészkedett.

Ir: MJTN 235; Miklósházy A.: Elhunyt P. Ugrin Béla SJ (1919–2011). ProvH 2011. október 12–3; MJN 263.született: 1919-05-22, Endrődbelépés: 1937-08-14, Bpfogadalom: 1976-12-29papszentelés: 1948-06-29, Szegedmeghalt: 2011-09-25, Hamilton

Ugróczi Pál

1659. dec. 20. Nagyugróc. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1681. okt. 8. Bécs. Psz. 1692. Graz. †1696. márc. 15. Lipótvár.

Nagyugrócon született, Nagyszombatból Bécsben lépett be a Társaságba. 1684-ben ugyanott elvégezte a tanárképzőt is. 1685–7-ben Kassán tanult bölcseletet. A következő évben Pozsonyban grammatikát tanított. 1689–92-ben Grazban végezte a teológiát. 1692-ben szentelték pappá. 1693–4-ben Szakolcán tanított és lelkipásztori munkát végzett. 1695-ben Rozsnyón és 1696-ban Lipótváron hitszónok volt, ahol fiatalon meghalt.

Ir: Guilhermy I. 237; Nom. III. 1744; Po Magyar 752–3; Weiser 393–5, 82–4.született: 1659-12-20, Nagyugrócbelépés: 1681-10-8, Bécspapszentelés: 1692-0-0, Grazmeghalt: 1696-03-15, Lipótvárbeszélt nyelvek: szlovák

Uhl Leopold

1720. nov. 6. Bécs. Nyelv: német, szlovák. SJ 1738. jan. 1. Bécs. Psz. 1750. Graz. F. 1757. jan. 1. 4 fog. prof. Selmecbánya. †1783. Esztergom.

Bécsben született, ott lépett be metafizikusként a Társaságba. A próbaidő után Judenburgban grammatikát tanított. 1742-ben Leobenben elvégezte a tanárképzőt, utána három évig a grammatikai osztályokban tanított. 1746-ban Varasdon a retorika tanára volt. 1747–50-ben Grazban teológiát tanult. 1750-ben szentelték pappá. A következő évben Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1752-ben Sopronban hitszónok, 1753-ban Alsó-Ausztriában misszionárius volt. 1755-ben Besztercebányán, 1756-ban Temesváron, 1757–72-ben Selmecbányán volt hitszónok, ahonnan 1765–7-ben Kolpachon is végzett állandó lelkipásztori munkát. 1773-ban Esztergomban működött. 1754-ben Nagyszombatban a katolikus és evangélikus szentségtanról adott ki könyvet.

M: Catholico-Evangelico doctrinae de septem Sacramentis. Nagyszombat, 1754. Ir: Nom. III. 1744–5; So VIII. 339; St 374; Szi XIV. 620.született: 1720-11-6, Bécsbelépés: 1738-01-1, Bécsfogadalom: 1757-01-1, Selmecbánya, 4 fog. prof.papszentelés: 1750-0-0, Grazmeghalt: 1783-0-0, Esztergombeszélt nyelvek: szlovák

Uhlarik János

1819. okt. 30. Alsóhricsó. SJ 1857. május 2. Nagyszombat. F. 1867. aug. 15. †1881. márc. 28. Kalocsa.

1857–8-ben Nagyszombatban volt novícius. 1859–60 folyamán Pozsonyban filozófiai és teológiai ismereteit bővítette, egyben a ház minisztere és templomi gyóntató volt. 1861–6 között Kalocsán volt miniszter, spirituális, az építkezések felügyelője. 1867-ben St. Andräban végezte a harmadik probációt. 1868-tól haláláig Kalocsán volt spirituális és házi gyóntató.

Ir: MJTN 235–6; Jedlicska P.: Uhlárik János. Kiskárpáti emlékek. I. Bp., 1882. 287; Magyar Jezsuiták 237–9; KK 140; Magyar Jezsuiták, 1939. Szent Ignác 8; Kerkai 134; Petruch II. 201–2.született: 1819-10-30, Alsóhricsóbelépés: 1857-05-2, Nagyszombatfogadalom: 1867-08-15meghalt: 1881-03-28, Kalocsa

Ujházi Gáspár

1680. jan. 1. Rozsnyó. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1696. okt. 10. Trencsén. 1709. Nagyszombat. F. 1714. febr. 2. 4 fog. prof. Gyulafehérvár. †1718. jan. 10. Buda.

Rozsnyón született, Szakolcáról lépett be Trencsénben a Társaságba. 1699-ben Lőcsén grammatikát tanított. 1701–3-ban Nagyszombatban bölcseletet tanult. Utána egy-egy évig Pozsonyban és Gyöngyösön tanított. 1706–9 között Nagyszombatban teológiát tanult. A következő évben Leobenben végezte a harmadik probációt. 1711–2-ben Marosvásárhelyen, 1713–4-ben Kolozsváron, 1715-ben Gyulafehérváron, 1716–7-ben Nagybányán és 1718-ban Budán volt hitszónok, ahol fiatalon halt meg.

M: Mulier amicta sole. Nagyszombat, 1708. Ir: LKKOS 1424–5; Nom. III. 1745–6; Pe 490; RMK II. 2350; So VIII. 339; St 374; Szi XIV. 637.született: 1680-01-1, Rozsnyómeghalt: 1718-01-10, Budabeszélt nyelvek: szlovák

Ujhelyi György

1695. febr. 20. Trencsén. Nyelv: szlovák. SJ 1713. okt. 27. Bécs. Psz. 1724. Kassa. †1727. febr. 21. Szakolca.

Trencsénben született, onnan lépett be Bécsben a Társaságba. 1716-ban Szakolcán az alsósokat tanította. 1717–9-ben Grazban tanult bölcseletet. 1720–1-ben Lőcsén a grammatika tanára volt. 1722–5-ig Kassán végezte a teológiát. 1724-ben szentelték pappá. 1726-ban Besztercebányán volt harmadik probációban. 1727-ben hitszónokként működött. Fiatalon halt meg.

Ir: Nom. III. 1746; Po Magyar 753; Weiser 304–6, 38–9.született: 1695-02-20, Trencsénbelépés: 1713-10-27, Bécspapszentelés: 1724-0-0, Kassameghalt: 1727-02-21, Szakolcabeszélt nyelvek: szlovák

Undó Márton

1547 k. Saca. Nyelv: magyar. SJ 1567. máj. 1. Bécs. Psz. 1580 k. Elb. 1587.

Sacán született, 1567-ben Bécsben lépett be a Társaságba. Próbaéveit 1567–9-ben Prágában töltötte. Az utolsó évben humaniorát tanult. Onnan Olmützbe került, ahol előbb tanult, majd 1572-ben szintaxist tanított. 1574-ben Bécsben megkezdte bölcseleti tanulmányait. 1575-ben már Rómában volt, ahol bölcseletet és teológát tanult. 1579-ben Szántó István Santori bíborosnál sürgette Undó pappá szentelését, ami valószínűleg 1580-ban meg is történt. 1581. június 8-án Erdélybe érkezett. Kolozsváron grammatikát tanított. 1582-ben Braunsbergben végezte a harmadik próbaévet.

Ir: CPA I. 803.született: 1547-0-0?, Sacabelépés: 1567-05-1, Bécspapszentelés: 1580-0-0?beszélt nyelvek: magyar

Urbani János

1572 k. Poroszka. SJ 1591. szept. 29. Olmütz. Psz. 1602. F. 1607. márc. 25. C. sp. †1634. okt. 23. Czechowice.

Poroszkán született, Olmützben lépett be a Társaságba. Próbaéveit 1593–4-ben Brünnben végezte. A következő évben Prágában grammatikát tanított. 1596-ban Grazban bölcseletet tanult. 1597-ben Turócon tanított grammatikát, majd két évig Olmützben folytatta bölcseleti tanulmányait. 1600-ban Vágsellyén tanított grammatikát. 1601–2-ben Prágában a kazuisztikai kurzust végezte. 1602-ben szentelték pappá. A következő évben Brünnben volt harmadik probációban. 1604-ben Turócon a gazdasági ügyek intézőjeként működött. 1605–19 között Olmützben a házgondnok és a gazdasági ügyek intézőjének hivatalát töltötte be. 1621–2-ben Brünnben volt misszionárius. 1623-ban Olmützben tartózkodott, amikor létrehozták a cseh rendtartományt, melynek ő is tagja lett. A lengyelországi Czechowicében halt meg 1634-ben.
Ü, Ű

Ir: CPA I. 803; Guilhermy II. 322–3.született: 1572-0-0?, Poroszkabelépés: 1591-09-29, Olmützfogadalom: 1607-03-25, C. sp.papszentelés: 1602-0-0meghalt: 1634-10-23, Czechowice